കമ്പനി കുറിച്ച്

ഹെനാൻ ഗോൾഡൻ ഫോറസ്റ്റ് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്. 2018 ൽ സ്ഥാപിതമായ

ഹെനാൻ ഗോൾഡൻ ഫോറസ്റ്റ് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്. കേന്ദ്ര പ്ലെയിൻസ് മനോഹരമായ അകത്തെ ഭൂമി, ക്സിന്ക്സിഅന്ഗ് സിറ്റി, ഹെനാൻ പ്രവിശ്യയിൽ ആണ് എബൌട്ട് ഏത്, 2018 ൽ സ്ഥാപിതമായ. ക്സിന്ക്സിഅന്ഗ്, സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻസ് എബൌട്ട് വടക്കു സമീപം തൈഹന്ഗ് പർവ്വതങ്ങളുടെയും, അതിന്റെ തെക്ക് നദി അടുത്തിരിക്കുന്നു. പോലുള്ള ബീജിംഗ് ഹൊന്ഗ്കൊന്ഗ്-മക്കാവു എക്സ്പ്രസ്വേ, Daqing-ഗ്വംഗ്സ്യൂ എക്സ്പ്രസ്വേ, ഛന്ഗ്ജി എക്സ്പ്രസ്വേ, മുതലായവ ക്സിന്ക്സിഅന്ഗ് കുറുകെ പല നേരിട്ട് അതിവേഗപാത, ക്സിന്ക്സിഅന്ഗ് ഷേഞ്യങ്ങ് വിമാനത്താവളം മുതൽ 1 മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്, സൗകര്യപ്രദമായ ഗതാഗത, നേടിയെടുക്കാൻ സ്ഥലം, സമ്പന്നമായ ടൂറിസം വിഭവങ്ങൾ ആഴമുള്ള സാംസ്കാരിക ഉണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ...

  • ബിസിനസ്-സജ്ജീകരണം-ഇൻ-ദുബായ്-കൂടെ-വ്യത്യാസം
  • ബിസിനസ്-ആസൂത്രണം
  • അജണ്ട-വിശകലനം-ബിസിനസ്-൯൯൦൮൧൮

ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!